Select Page

(of ook wel ‘‘staten’’)
Sociale lagen met een duidelijke identiteit en een algemeen geaccepteerde juridische en sociaaleconomische status, die tot uitdrukking kunnen komen in bepaalde voorrechten en plichten, specifieke kleding en een eigen sociale code. Zie ook standenmaatschappij en standenstaat.

Print Friendly, PDF & Email