Select Page

Type staat waarin de politieke representatie van de bevolking geschiedt via de collectieve weg van de standen, die daartoe door middel van afgevaardigden overleg voeren in regionale of nationale standen- of statenvergaderingen (gewestelijke Staten, Staten-Generaal, rijksdag, nationale en regionale parlementen). Vrijwel alle Europese staten van het ancien régime behoorden tot dit type.

Print Friendly, PDF & Email