Select Page

Samenlevingsvorm waarbinnen de sociale hiërarchie primair of voor een belangrijk deel wordt bepaald door de standen waartoe een individu op grond van geboorte of maatschappelijke functie behoort. De Europese standenmaatschappijen van de middeleeuwen en het ancien régime kenden doorgaans drie standen: geestelijkheid (eerste stand), adel (tweede stand) en burgerij (derde stand). Zie ook klassenmaatschappij.

Print Friendly, PDF & Email