Select Page

Op het natuurrecht gebaseerde kerkrechtelijke theorie die aan de landsvorst de macht over de kerk toekent. Volgens het territorialisme heeft de vorst het recht om te beslissen in liturgische en theologische kwesties, al mag hij zich niet met het persoonlijk geloofsleven van zijn onderdanen bemoeien.

Print Friendly, PDF & Email