Select Page

(Lat. = overdracht van de wetenschapsbeoefening)
De gedachte van de translatio studii komt al in de middeleeuwen voor en is tijdens het ancien régime door diverse auteurs uitgewerkt. Uitgangspunt is de opvatting dat culturele bloei van de ene beschaving op de andere overgaat, en wel min of meer in een lijn van Oost naar West, beginnend in Mesopotamië/Egypte en (voorlopig) eindigend in Amerika.

Print Friendly, PDF & Email