Select Page

(Eng.: statism)
Bij Wallerstein de aanduiding voor de ideologie die gepaard ging met de versterking van het staatsgezag vanaf de zestiende eeuw. Aangezien de gebruikelijke term ‘absolutisme’ ten onrechte de associatie van volstrekte staatsmacht met zich mee brengt, geeft Wallerstein de voorkeur aan statism. De staten die het centrum van het Europese wereldsysteem vormden, slaagden er het best in het etatisme, dit wil zeggen het streven naar vergroting van de staatsmacht, te verwezenlijken. Federalisten Oorspronkelijk de benaming voor de groepering die onder andere via The federalist papers propaganda maakte voor de ratificering van de Amerikaanse Constitutie die in 1787 was opgesteld. De federalisten wierpen zich op als voorstanders van een sterk centraal gezag. Hun tegenstanders, die zich Republikeinen noemden (voorlopers van de huidige Democratische Partij), waren voor een zo groot mogelijke macht van de afzonderlijke staten. De verkiezingsnederlaag in 1800 leidde tot de ondergang van de federalistische partij.

Print Friendly, PDF & Email