Select Page

Aanduiding voor de agrarische organisatievorm die aan het begin van het ancien régime het grootste deel van het West-Europese platteland beheerste. Er waren drie soorten land in de traditionele dorpsgemeenschap: het saalland van de plaatselijke heer, de gemene gronden en de individuele percelen van de boeren. De exploitatie door middel van het drieslagstelsel bracht met zich mee dat het land van een boer verspreid lag over drie zones. Beslissingen over de te verbouwen gewassen en het tijdstip van zaaien, ploegen en oogsten werden in onderling overleg genomen. Vanwege deze collectieve aanpak waren de percelen onderling niet gescheiden door omheiningen: ze vormden open fields. Zie ook enclosure.

Print Friendly, PDF & Email