Select Page

De onderdrukking van het volksgeloof sinds het einde van de middeleeuwen. Delumeau beschouwt zowel de Reformatie als de Contrareformatie als manifestaties van het kersteningsoffensief. Beide waren erop gericht de angst voor ongelukken in het ondermaanse bestaan, waarin het geloof in de magie wortelde, te vervangen door een vrees voor de eeuwige verdoemenis.

Print Friendly, PDF & Email